உடற்பயிற்சி , exercise, burn fat, reduce weight, weight reducing

உடற்பயிற்சி மூலம் எடையைக் குறைக்க முடியுமா...

முதலில் உங்கள் உயரம் மற்றும் வயதுக்கேற்ற எடையில் இருக்கிறீர்களா என்பதை பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள். சென்டிமீட்டரில் உள்ள உங்கள் உயரத்துடன் 100ஐக் கழித்தால் வருவது உங்கள் எடையின் தோராய அளவு. இதிலிருந்து...