கல்வெட்டு

சீனா நாட்டுச் சிவன் ஆலயத்தில் தமிழில் கல்வெட்டு...

சீனாநாட்டுச் சிவன் ஆலயத்தில் தமிழில் கல்வெட்டு: சீனாவில் எழுப்பப்பட்ட சிவன் கோயில் சீன சக்கரவர்தியான குப்லாய்கானின் ஆணையின் கீழ் கட்டப்பட்டது என்பதைக் குறிக்கும் கல்வெட்டு உள்ளது. இக் கல்வெட்டின் கடை...
தமிழ்

இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியா முழுவதும் தமிழே!...

இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியா முழுவதும் தமிழே பரவியிருந்தது. அசோக மாமன்னன் தமிழ் மொழியிடம் கடன் பெற்றுத்தான் அவனது கல் வெட்டுக்களைப் பொறித்திருக்கிறான். தமிழனின் தொன்மையான வரலாற்றை ...
நாணயத்தாள்

தமிழ் எழுத்துக்களும் இலக்கங்களும் நாணயத்தில் பயன்படுத்தி உள்ள நாடு...

                          உலகில் ஒரே ஒரு நாடு மட்டுமே தமிழ் எண்களை நாணயத்தாள்களில் பயன்படுத்துகிறது. அது மொரீசியசு (Mauritius) (தமிழ் ...
தமிழ்

நம் தமிழ் மொழி குறித்து பெருமிதப்பட வேண்டிய சில தகவல்கள் இங்கே...

• உலகின் பழைய மொழிகள் ஏழு. அதில் இப்போதும் வழக்கில் இருக்கும் மொழிகள் மூன்றுதான். அதில் ஒன்று தமிழ்.• இடமிருந்து வலமாக எழுதப்படும் மொழிகளில் பழைய மொழி தமிழ் மட்டும்தான். அதாவது தமிழ் எப்படி எழுதப்பட்...
தமிழ்

தமிழ் என்று எப்படி பொருள் வந்தது...

நம் மொழிக்கு தமிழ் என்று எப்படி பொருள் வந்தது என்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்…======================================================================== க, ச, ட, த, ப, ற – ஆறும் வல்லினம்....
தமிழ்

தமிழ் மொழியின் சிறப்புகள்...

1) அந்தமிழ்:- அம் + தமிழ் = அழகிய தமிழ்2) அருந்தமிழ்:- அருமை + தமிழ் = அருமைபாடுடைய தமிழ் 3) அழகுதமிழ்:- எல்லாவகையிலும் அழகுநலம் மிக்க தமிழ் 4) அமுதத்தமிழ்:- அமுதம் போன்று வாழ்வளிக்கும் தமிழ் 5) அணித...
ஆய்த எழுத்து

“ஆய்த எழுத்து” காரணப்பெயரின் தோற்றம்…....

“ஆய்த எழுத்து” காரணப்பெயரின் தோற்றம்…. தமிழில் ஆய்த எழுத்தாக ‘ஃ’ உள்ளது. அது எப்பொழுது தோன்றியது? அதற்கு ஏன் ஆய்த எழுத்து என்று பெயர் வந்தது? உலகில் பேச்சு மொழி முதலில் தோன்றி, பின்...