சப்போட்டா

உடலுக்கு ஆற்றலை தரும் சப்போட்டா பழம்...

நம்மில் பலர் சப்போட்டா பழத்தை விரும்பி உண்பதில்லை அனால் சப்போட்டா நம் உடலில் உள்ள பல உறுப்புகளுக்கு  நன்மை பயக்கக்கூடியது என்பதை நாம் உணர்வதில்லை. சப்போட்டாவின் சில பயன்களை இங்கே காண்போம்:   கண்...

தயிர் தொடர்ந்து சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்...

தயிர் தொடர்ந்து சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் உடல் நல நன்மைகள்:- பலருக்கு தயிர், மோர் போன்றவை பிடிக்காது. நான் இவைகளை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்று பெருமையாக சொல்வார்கள்.!!! சிலருக்கு தயிர் இல்லாமல் ஏதுமில்...