ஆடாதொடா

எல்லாவித காய்ச்சலும் குணமாக…...

ஒரு பக்கம் அலோபதி மருத்துவம் நாளுக்கு நாள் வேகமாக முன்னேறி வருகிறது. இன்னொரு பக்கம் மாற்று மருத்துவமும் அதிகளவு முன்னேறி வருகிறது. அதில் மூலிகை மருத்துவம் முதலிடத்தில் உள்ளது. தொடை: நீண்ட முழுமையான ஈ...