அவரை, Nei, Ghee, ghee, health, Healthy, digestion, நெய், உடல்நலம், மருத்துவம், ஆரோக்கியம், சித்த, இயற்கை

அவரைக்காயின் மகத்துவம்

மன அழுத்தம் போக்கி,இரத்தத்தைச் சுத்தப்படுத்தும் அவரைக்காயின் மகிமை..!ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே நம் முன்னோர்கள் பருவ கால சூழ்நிலைக்கேற்ப எந்த வகையான உணவுகளை சாப்பிடவேண்டும், அதை எப்படிச் சாப்பி...