காலி பிளவர்

காலி பிளவரின் குணங்கள்!

கால்சியம் சத்து அதிகம் கொண்டது. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நல்லது. அதிக எடை போடாமல் இருக்க உதவுவது. பாஸ்பரஸ் அதிகம் உள்ளதால், வாயுத் தொந்தரவு தரும்.இவை எல்லாம் எதன் குணம்? காலி பிளவரின் குணங்கள். வாரத்தி...