கொய்யா, guava, Health, sugar, இனிப்பு, சர்க்கரை, உடல்நலம், பருமன், கரும்பு, உடல் பருமன், sugar, health,obesity, diabetes, organic, body control, natural

கொய்யாப் பழத்தின் முக்கிய உயிர் சத்துக்களும், தாது உப்புக்களும் !!...

  பழங்களிலேயே விலை குறைவானதும், அனைவராலும் எளிதில் வாங்கி உண்ணக் கூடியதுமான அடங்கியுள்ளன.முழு அளவு காட்டு கொய்யாமரத்தில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கனி மட்டுமல்லாது , இலை, பட்டை என அனைத்துமே மருத்து...