சிறுநீரக கல், Kidney Stone, Stone, Kidney

ரூ.10ல் சிறுநீரகக்கல்லுக்கு தீர்வு..!...

  இன்றைய உணவுப்பழக்கத்தினால், சிறுநீரக கல் பிரச்சினை என்பது பெரும்பாலானவர்களுக்கு சாதாரணமாகிவிட்டது.இதனால் உண்டாகும் வலியானது,  வேறு எந்த வலியோடும் ஒப்பிடமுடியாதது. எனவே கூகுளிடம் சரண்டர், ஒரு ம...