சோளம், solam, maize, corn, corn Field, Healthy, digestion, உடல்நலம், மருத்துவம், ஆரோக்கியம், சித்த, இயற்கை, பாட்டிவைத்தியம், சித்த மருத்துவம்

நீரிழிவு நோயாளிக்கு சிறந்த உணவாகும் சோளம்!...

நகரமயமாக்கல் சூழலில் மேற்கத்திய கலாச்சர தாக்குதலால் சத்து மிகுந்த உணவு பொருட்கள் பயன்பாடு குறைந்தது. ஆனால் இப்போது உணவு பொருட்கள் மூலம் பெருகி வரும் நோய்களால் பண்டைய உணவு பொருட்களுக்கு ஏங்கி தவிக்கும...