மஞ்சள் பால்

மஞ்சள் பால்..

  இயற்கையை மீறி எதுவும் நடக்காது’; `எது நடந்தால் என்ன பார்த்துக் கொள்ளலாம்’ -இவையெல்லாம் கிராமங்களில், நாட்டுப்புறங்களில் பேசப்படும் வழக்கு மொழிகள்.*விடாமல் அடிக்கடி இருமிக் கொண்டிருப்பவர்களும்,...
மஞ்சள்

மஞ்சள் தேய்த்து குளிப்பதன் ரகசியத்தை தெரிஞ்சிகொங்க!...

முகத்திற்கு பூசுவதற்கு வித விதமாய் அழகு சாதன கிரீம்கள் வந்த பின்னர் மஞ்சள் பூசி குளிப்பது இன்றைக்கு மறந்தே போய்விட்டது. ஆனால் மஞ்சள் பூசி குளிப்பவர்களுக்கு கருப்பை வாய் புற்றுநோய் பாதிக்கும் வாய்ப்பு...