மூட்டு

மூட்டு வலியை குணப்படுத்த ஆயுர்வேத சிகிச்சை..!...

வலியைக் குறைக்க உதவும் வழிகள்………  வலியை அதிகப்படுத்தும் செயல்களை தவிர்த்து (உதாரணம்- பழுதூக்குதல்) ஓய்வாக இருந்தல். வலி ஏற்படும் இடத்தில் ஐஸ் கட்டிகளை வைக்கலாம். முதல் நாளில் ஒவ்வொர...