உலர் திராட்சை, dry grapes, grapes, Reducing weight, உடல் எடையை அதிகரிக்கும், increase body weight, healthy diet

உடல் எடையை அதிகரிக்கும் உலர்திராட்சை...

திராட்சையில் 16 சதவிகிதத்துக்கும் குறைவான ஈரப்பதம் உள்ளதையே உலர் திராட்சை என்கிறார்கள். மிகவும் பழைய உலர் திராட்சையை வாங்குவதைவிட நடுத்தரமானதை தேர்ந்தெடுத்து வாங்குவது சிறந்தது. உலர் திராட்சையில் அதி...
உடல் பருமன்

101 நாளில் எளிதாக உடல் பருமனாக டிப்ஸ்.....

101 நாளில் எளிதாக உடல் பருமனாக டிப்ஸ்.. உடல் மெலிந்தவர்கள் மாறுவதற்கு பல முயற்சிகளை எடுப்பதற்கு பதில்… 101 நாளில் எளிதாக குண்டாகலாம்.. 50 கிராம் வெந்தயத்தை வேக வைத்து… அதனுடன் ஒரு மேசைக்க...