உலர் திராட்சை, dry grapes, grapes, Reducing weight, உடல் எடையை அதிகரிக்கும், increase body weight, healthy diet

உலர் திராட்சைகள்

  திராட்சைகளை பதப்படுத்தி உலர வைத்து தயாரிக்கப்படும் உலர் திராட்சைகள், கூடுதல் சத்துக்களை பெறுகின்றன. அதிக ஆற்றல் தரக்கூடியதாகவும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டதாகவும் மாறிவிடுகிறது. அதிலுள்ள சத்த...