வெந்தயம், Fenugreek, வெண்தயம், குளுமை

வெந்தயத்தில் இருப்பது என்ன?...

நீரிழிவுக்காரர்களுக்கு மிக நல்லது. அஞ்சறைப் பெட்டியின் அதிசயம் என்று சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு நமது கைக்கெட்டிய தூரத்தில், எப்போதும் உதவக் காத்திருக்கிற அற்புத மருந்து வெந்தயம். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர...
வெந்தயம், Fenugreek, வெண்தயம், குளுமை

வெந்தயம்/வெண்தயம்

மூலிகையும், சுவைப்பொருளும் ஆகும். இது தமிழர் சமையலில் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சுவைப்பொருள். இந்தச் செடி கீரையாகவும் இதன் விதைகள் சுவையூட்டியாகவும், வெந்தயக் குழம்பு, வெந்தய தோசை போன்றவற்றில் ம...